OSEC B.V., gevestigd aan de Signaal 84 - 1446 XA te Purmerend, kan uw persoonsgegevens verwerken. Dit kan zijn omdat u gebruikmaakt van de diensten van OSEC B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OSEC B.V. verstrekt.

De contactgegevens van OSEC B.V. zijn als volgt:

Contactgegevens:
OSEC B.V.
Signaal 84
1446 XA Purmerend
Tel: +31 299 666662
Website: https://www.osec.nl
E-mail: info@osec.nl


Persoonsgegevens

OSEC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens nadat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • KvK nummer
 • BTW nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

OSEC B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osec.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

OSEC B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om haar bedrijfsvoering correct te kunnen uitoefenen. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Teneinde u te kunnen contacteren via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Teneinde u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Teneinde u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Teneinde u goederen en diensten te kunnen leveren;
 • Teneinde u onze nieuwsbrief te kunnen zenden;
 • Teneinde u te informeren over de status van uw RMA.


Technische Dienst Osec

Bij telefonisch contact met de technische dienst van OSEC B.V. wordt u zoveel mogelijk technisch ondersteund zonder hierbij persoonsgegevens van u te verzamelen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij een "ticket" voor u moeten aanmaken. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. Zodra het "ticket" is afgesloten worden uw gegevens verwijderd uit ons systeem.

Wanneer u hulp op afstand nodig hebt, zal u gevraagd worden om gebruik te maken van Teamviewer.


Geautomatiseerde besluitvorming

Door OSEC B.V. worden geen besluiten geïnitieerd op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk initiatief (door een of meer medewerkers van OSEC B.V) voor is genomen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OSEC B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

    Bewaartermijn   Reden
Personalia   7 jaar   Richtlijnen Belastingdienst 
Adres   7 jaar   Richtlijnen Belastingdienst 
Orderhistorie   7 jaar   Richtlijnen Belastingdienst 

 

Delen van persoonsgegevens met derden?

OSEC B.V. verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OSEC B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld softwareleveranciers) worden geselecteerd op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken

OSEC B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Analytische cookies

De website van OSEC B.V. maakt gebruik van analytische cookies voor Google Analytics. OSEC B.V. heeft Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht. Google Analytics levert belangrijke statistieken over de websitebezoeken, zodat wij onze website continu kunnen optimaliseren voor een betere gebruikservaring. Deze gegevens zijn volledig anoniem. OSEC B.V. maakt daarnaast ook geen gebruik van 'behavioural targeting'.

Om uw privacy te garanderen hebben wij diverse maatregelen genomen:

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
 • Het Google Analytics account van OSEC B.V. deelt geen informatie met Google of andere partijen.
 • OSEC B.V. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Als u het script van Google Analytics volledig wenst te blokkeren, kunt u hiervoor een op-out plug-in downloaden. U downloadt deze plug-in via Google. Deze plug-in zorgt ervoor dat uw bezoek niet meer meetelt in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@osec.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OSEC B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

OSEC B.V. wil u er tevens op wijzen dat u bij vermeend ongeoorloofd gebruik van uw gegevens, de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens:

OSEC B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@osec.nl of via het adres van OSEC B.V. in de contactgegevens.


Wijzigingen Privacyverklaring

Osec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring.

 

Purmerend, juni 2019