/images/GSM-masten.jpg

Uitfasering 2G en 3G netwerken


Geplaatst op 29-11-2023


Sinds begin 2022 ondersteunen de Nederlandse providers geen 3G-netwerken meer. Daarnaast zal het 2G-netwerk per december 2025 definitief uitgefaseerd zijn. Deze aankomende veranderingen zullen voor velen oudere GSM-alarmmelders gevolgen kunnen hebben. Zo maken meerdere alarmsystemen gebruik van communicatiemodules die over één of meerdere netwerken communiceren om een PAC (Particuliere Alarm Centrale) te voorzien van meldingen.

 

Nederland heeft verschillende mobiele netwerken met aparte eigenschappen en mogelijkheden. Hierbij een beknopt overzicht van de meest gangbare en meest recente;

  • 2G (GSM) Wordt gezien de lage data overdrachtssnelheid niet (meer) gebruikt voor dataverbindingen. GPRS (2.5G) en EDGE (2.75G) zijn verbeterde subtechnieken van 2G en vallen daarom onder de noemer 2G.
  • 3G (UMTS) Wordt volledig gebruikt voor data-overdracht waarbij het mogelijk is om tegelijkertijd te bellen over internet en te browsen of e-mail te versturen/te ontvangen.
  • 4G (VoLTE) Is net als 3G geschikt voor tegelijkertijd bellen over internet en te browsen of e-mail te versturen/te ontvangen.
  • 5G Netwerk voor hoge snelheid verbindingen met meer capaciteit, minimale vertraging en ultrakorte reactietijd bij communicatie tussen apparaten (1 milliseconde tegenover 50 milliseconden bij 4G). Breed en flexibel in te zetten bij verbindingen tussen meerdere ICT- en telecomtoepassingen, diensten en services.

Ondertussen zijn er alarmsystemen die de communicatie met de PAC niet meer kunnen volbrengen. Door het wegvallen van de 2G- en 3G- netwerken is de levensduur van oudere GSM-alarmmelders beperkt. Om de veiligheid te kunnen waarborgen is uiteindelijk een vervanging van de technische processen vanaf begin 2025 noodzakelijk!

 

Hierbij het overzicht van de huidige planning per operator (per november 2023); 

 

Heeft u alarmsystemen met LTE-module opgeleverd? Dan raden wij u aan om na te gaan of de daarin verwerkte GSM/GPRS-module op korte of langere termijn met voorgenoemde te maken krijgt. Zo kunt u voortijdig uw klant attenderen op een mogelijk benodigd ander mobiel abonnement of een vervangende communicatiemodule: